Internorm počas svojej 90 ročnej priniesol najviac revolučných inovácii v oblasti okien. Pozrite si videá o prevratných riešeniach, ktoré by ste od okien vôbec neočakávali.

Vetranie budúcnosti

individuálne, automatické, zdravé.

    Vetranie okien              Vetranie okien        

Vďaka Internormu už nepotrebujete viac myslieť na vetranie. Pretože Internorm Vám ponuka okna, pri ktorých je vetranie už kompletne integrovane v ráme. To zabezpečuje aj pri zatvorenom okne 24 hodín čerstvý vzduch a optimálnu vnútornú klímu.

Prečo je vetranie také dôležité?

Čerstvý vzduch je dôležitý pre naše zdravie. Zabezpečuje pocit zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosti. Pri nesprávnom vetraní, zostava vlhkosť, CO2 alebo iné nečistoty zo vzduchu v miestnosti a môžu spôsobiť závažne škody.
Stavba sa môže poškodiť vplyvom plesni a vlhkosti, Vaše zdravie je ohrozene plesňou, peľom a prachom z domu, teplo sa stráca.

Ako teda správne vetrať?

Napríklad decentrálnym vetraním miestnosti, ktoré sa perfektne stará o čerstvý vzduch – úplne automaticky a individuálne pre každú miestnosť. Integrované priamo v okne I-tec vetranie od spoločnosti Internorm je integrované priamo v ráme okna. Každá miestnosť môže byť vetraná podľa individuálnych požiadaviek. Aj pri renovácii je možné vetranie bez problémov zabudovať, vzhľad fasády sa nenaruší.

Cítiť sa bezpečne

Bezkonkurenčne precízne decentne.

  

Miesto tradičných uzamykacích čapov preberajú klapky bezpečne a precízne uzamykanie krídla okna s rámom. Usporiadané v dostatočne potrebných vzdialenostiach na všetkých štyroch stranách krídla sa klapky pri zamykaní vysúvajú priamo do vnútra rámu a tým je vypáčenie okna takmer nemožné.
Oproti tomu, že systémy s uzamykacími čapmi sa musia pravidelne nastavovať, I-tec Uzamykanie nepotrebuje žiadny protikus v ráme.
Klapky uzamykajú stále precízne a s rovnakou intenzitou sily.I-tec Uzamykanie je štandardne integrované v plastovom príp. v plast-hliníkovom okne KF 500 a dosahuje bezpečnostnú triedu RC2N.Oproti bežnému uzamykaciemu hríbovému čapu nie je funkcia KF 500 napriek vysokej bezpečnostnej triede v žiadnom prípade obmedzená.
Komfortné čistenie rámu sa zjednoduší, pretože uzamykacie protikusy takmer úplne vypadávajú. Iba málo časti na krídle vyčnieva. Medzi jednotlivými časťami sa nachádza hladký, ľahko čistiteľný plastový povrch.

 

Kto vypáči Internorm okno KF 500?
79 osôb to vyskúšalo - 79 osôb neuspelo.
KF 500 - plastové okno od Internorm s integrovaným I-tec Uzamykaním si Vás získa maximálnou bezpečnosťou. Presvedčte sa sami!


Energeticky sebestačné tienenie

Integrované  nezávislé  automatické

 

Všetky Internorm zdvojené systémy okien môžu byť ovládané energeticky sebestačným I-tec Tienenim. S fotovoltaickym modulom aakumulatorom funguje I-tec Tienenie aj bez externého zdroja prúdu, pričom efektívnosť okna zostáva plne zachovaná.
Inteligentný automaticky režim umožňuje s rozpoznanim dňa a noci samočinne vytiahnutie žalúzie pri východe slnka a stiahnutie žalúzie pri západe slnka. Meraním slnečného žiarenia a teploty zabraňuje prehriatiu v miestnosti. V zime udržiava automatické riadenie žalúzie otvorené a umožňuje tak maximálne využitie solárnej energie a tým redukciu nákladov na vyhrievanie.
Integrované priamo do okna
I-tec Tienenie sa nachádza priamo medzi tabuľami skla. Pomocou ovládacej časti, ktorá je pripevnená priamo na ráme okna, môžete tienenie jednoducho ovládať. Ešte väčší komfort pri ovládaní ponuka I-tec SmartWindow. Inteligentné Internorm riadenie budov Vám umožňuje mobilné riadenie tienenia cez smartfón, tablet alebo internet.

 

Nová izolačná technológia

Kompletná  efektívna

Internorm okná sú známe vynikajúcimi tepelnoizolačnými hodnotami. Dôležitým faktorom je tu izolácia bez HFCKW, HFKW a FKW, ktorá je vložená do profilu rámu. I-tec Insulation je ako granulát fúkaná pomocou tlaku do vnútra plast/hliníkových okien KF 410 a KV 440.
Tato nová technológia izolácie rovnomerne vypĺňa duté komory po obvode a významne tým zlepšuje tepelnú izoláciu.

 

                                

Nová izolačná technológia                   Nová izolačná technológia

Kontaktujte nás teraz!

Back to top