Prípravky na ošetrenie Vašich okien a dverí

Všeobecné informácie o čistení, ošetrovaní a údržbe

Výrobky Internorm sú nenáročné na údržbu, s ľahkým čistením a ošetrovaním. Pokiaľ budete dodržiavať nasledovné pokyny na čistenie, ošetrovanie a údržbu, budú Vám výrobky Internorm prinášať radosť neustále.  Pre zachovanie bezchybného povrchu, ľahko ovládateľného kovania a dobre priliehajúceho tesnenia dbajte prosím na nasledovné tipy ošetrenia:

[ ] Používajte na čistenie špeciálne ošetrovacie prípravky Internorm, ktoré obdržíte u Vášho odborného predajcu. Zvážte prosím, že prostriedky s neznámym zložením môžu často spôsobiť dlhodobé poškodenia.

[ ] Stavebné prvky sú z vonkajšej strany vystavené nielen poveternostným vplyvom, ale aj zvýšenej záťaži v dôsledku dymu,  priemyselných splodín a agresívnych tuhých exhalátov. Usádzanie týchto látok v spojení s dažďom a kondenzátmi môže poškodiť povrch a spôsobiť zmenu vzhľadu.

Elementy z vonkajšej strany sa preto musia ošetrovať (minimálne dvakrát ročne alebo aj častejšie v závislosti od stupňa znečistenia), aby sa zabránilo možnému usádzaniu sedimentov.

Čím skôr odstránite nečistoty z povrchu, tým jednoduchšie bude čistenie.

[ ] Dbajte na doplňujúce upozornenia vo Vašej príručke pre záruku, ošetrovanie a údržbu a na pokyny pre bezpečnosť a použitie uvedené na daných ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch.

ČISTENIE SKLA

Znečistené povrchy skla sa musia čistiť mokrým postupom s vodou, špongiou, utierkou atď. Do vody môžete pridať štandardné čističe skla (napr. Ajax, Pril atď.) bez drhnúcich zložiek. Na záver sa musí plocha skla dočistiť mokrým postupom. Nesmú sa používať žiadne kovové predmety (napr. žiletky, oceľová vlna…)! Na čistenie povrchu skla sa nesmú použiť žiadne alkalické lúhové materiály, kyseliny alebo čistiace prostriedky s obsahom fluoridu.

ÚDRŽBA KOVANIA

Aby bola trvalo zachovaná bezchybná funkcia pohyblivých častí kovania, musia sa tieto jedenkrát ročne naolejovať. Pohyblivé časti budú stále ľahko ovládateľné a zostanú natrvalo fukčné.

Olej na kovanie

Viditeľné časti kovania sa zľahka nastriekajú s olejom na kovanie. Stačí len jeden-dvakrát krátko stlačiť rozprašovač.

OŠETROVANIE TESNENIA

Všetky tesniace profily sa musia pre zachovanie funkcie minimálne jedenkrát ročne vyčistiť a a namastiť.

Čistiaci prostriedok pre tesnenia

Čistiaci prostriedok sa na nanesie na dobre sajúcu látku a s touto sa tesnenia namastia.

Čistiaci prostriedok zachováva pružnosť tesnenia a zabraňuje tým predčasnému krehnutiu.

 

ČISTENIE, OŠETROVANIE A ÚDRŽBA PLASTOVÝCH POVRCHOV

Pred použitím špeciálnych čistiacich a konzervačných prípravkov je potrebné vopred odstrániť jestvujúce nečistoty. Použite k tomu len čistú vodu, poprípade s malým pridaním neutrálneho čistiaceho prostriedku (výlučne pH-neutrálny čistiaci prostriedok s hodnotou pH medzi 5 – 8) napr.

prostriedok na umývanie riadu v bežnom riedení. Tento čistiaci prostriedok smie dosahovať maximálnu teplotu 25° C. Prosím nepoužívajte žiadne naparovacie prístroje!

Intenzívny čistiaci
a konzervačný prípravok pre tvrdé PVC, biele

Tento čistiaci prípravok odstraňuje nepoddajné nečistoty na bielom plastovom povrchu.
Priemyselné a výfukové splodiny ako aj usadeniny z olejového kúrenia či všeobecné znečistenia z domácnosti sa dajú dôkladne a rýchlo odstrániť. Čistiace prostriedky šetria pokožku rúk, sú antibakteriálne, antistatické, nehorľavé, biologicky odbúrateľné a tým aj šetrné voči životnému prostrediu.

2/3 l VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/PLASTOVÉ POVRCHY

Čistiaci prípravok pre dekóry
a konzervačný prípravok pre fóliované profily PVC

Tento čistiaci prípravok odstraňuje nepoddajné nečistoty na fóliovaných povrchoch PVC.

ČISTENIE, OŠETROVANIE A ÚDRŽBA HLINÍKOVÝCH POVRCHOV

Čistenie povrchov sa nesmie vykonávať pri priamom slnečnom žiarení. Povrchová teplota môže byť maximálne 25° C. Na čistenie treba použiť vhodné utierky, ktoré nepoškriabu povrch. Príliš silné drhnutie sa neodporúča. Pred použitím špeciálnych čistiacich a konzervačných prípravkov je potrebné vopred odstrániť jestvujúce nečistoty. Použite k tomu len čistú vodu, poprípade s malým pridaním neutrálneho čistiaceho prostriedku (výlučne pH-neutrálny čistiaci prostriedok s hodnotou pH medzi

5 – 8) napr.prostriedok na umývanie riadu v bežnom riedení. Tento čistiaci prostriedok smie dosahovať maximálnu teplotu 25° C. Prosím nepoužívajte žiadne naparovacie prístroje!

Powder-Clean
Intenzívny čistiaci prostriedok pre práškované hliníkové povrchy

Tento čistiaci prostriedok slúži k abrazívnemu odstráneniu kriedovania a silných nečistôt na práškovaných hliníkových povrchoch. Náväzne po očistení sa ošetrená práškovaná plocha dôkladne

umyje čistou vodou, kým nebudú ostránené všetky zvyšky.

Na záver sa musí povrch nakonzervovať politúrou Powder-Polish.

Powder-POLISH
Čistiaca a konzervačná politúra pre práškované hliníkové povrchy

Čistiaca a konzervačná politúra Powder-Polish je vhodná pre základné ošetrenie novozabudovaných práškovaných lakovaných plôch a ľahko znečistených práškovaných hliníkových častí.

Konzervačný prípravok má za úlohu vytvoriť na povrchu film, ktorý dočasne, ale účinne odpudzuje vodu a nečistotu a a ktorý zároveň zlepšuje vzhľad povrchu.

Tento konzervačný proces sa musí z času na čas opakovať.

Ošetrovací prípravok pre práškované hliníkové povrchy je vhodný aj pre povrchy upravené mokrým lakovaním (napr. lakované výplne vchodových dverí).

Pre povrchy s jemnou štruktúrou povrstvenia  (HF a HFM) sa použitie tohto čistiaceho prípravku neodporúča, pretože zvyšky politúry by mohli zostať v priehlbinách štruktúry. Nakoľko majú tieto povrchy práškované povrstvenie, ktoré je vysoko odolné proti poveternostným vplyvom, je očistenie čistou vodou s pridaním prostriedku na umývanie úplne dostačujúce.

ELOXAL-CLEAN
Základný čistiaci prostriedok  pre eloxované hliníkové povrchy

Tento čistiaci prostriedok slúži na abrazívne prvé očistenie a na odstránenie silných nečistôt na eloxovaných hliníkových povrchoch. Náväzne po očistení sa ošetrená eloxovaná plocha dôkladne umyje čistou vodou, kým nebudú odstránené všetky zvyšky.

ELOXAL-POLISH
Čistiaca a konzervačná politúra pre eloxované hliníkové povrchy

Čistiaca a konzervačná politúra Eloxal-Polish je vhodná pre základné ošetrenie novozabudovaných  eloxovaných plôch a ľahko znečistených eloxovaných hliníkových častí.

Konzervačný prípravok má za úlohu vytvoriť na povrchu film, ktorý dočasne, ale účinne odpudzuje vodu a nečistotu a ktorý zároveň zlepšuje vzhľad povrchu.

Konzervačný proces sa musí z času na čas opakovať.

4/5 l HLINÍKOVÉ POVRCHY

ČISTENIE, OŠETROVANIE A ÚDRŽBA DREVENÝCH POVRCHOV NA ELEMENTOCH DREVO/HLINÍK

Na čistenie drevených povrchov z vnútornej strany je najvhodnejší jemný čistiaci prostriedok ako napríklad zriedený prostriedok na umývanie riadu alebo mydlový lúh. Nakoľko drevený povrch z vnútornej strany nepodlieha zvetrávaniu a neopotrebuje sa dažďom alebo slnečným svetlom, natieranie nie je potrebné. Nepoužívajte drhnúce, leptajúce čistiace prostriedky a prípravky s rozpúšťadlami. Používajte výlučne mäkké utierky, aby ste nepoškriabali lakovaný povrch.

Čistiace prostriedky na okná obsahujú malé množstvo alkoholu a salmiaku. Tieto prostriedky sa dobre hodia na čistenie sklenených tabúľ, ako aj na čistenie drevených rámových profilov. Po očistení dôkladne osušte drevené povrchy suchou, mäkkou utierkou, pretože príliš dlhé pôsobenie alkoholu môže rozmočiť lakovaný povrch.

Kontaktujte nás teraz!

Back to top