Pasívny dom - okná: dvojitá funkcia

Okná zohrávajú v pasívnom dome dve na prvý pohľad proti sebe stojace úlohy- napriek veľkej sklenej ploche musí zabrániť tepelným stratám a zároveň musí poskytovať možnosť tepelných ziskov zo slnečného žiarenia. 

Internorm vysoko tepelnoizolačné okná spĺňajú avšak túto spočiatku protikladne sa javiacu dvojitú úlohu príkladne. Tak dosiahneme pri tepelnoizolačnom zasklení Ug-hodonota až do 0,4 W/(m2K), ako v pasívnom dome.Výhody okien vhodných pre pasívne domy

Aby sa mohli splniť vysoké požiadavky na tepelnú izoláciu, sú okná v pasívnom dome zasklené trojsklom a taktiež rámy sú veľmi dobre tepelne izolované. Keďže 30 až 40% okenných otvorov pripadá na rámy, kvalita rámu je veľmi rozhodujúca. 
 

V krátkosti okná pre pasívne domy ponúkajú nasledujúce výhody:

  • vysoko tepelnoizolačné zasklenie
  • vysoko tepelnoizolačný rám
  • tepelne optimalizovaný dištančný rámik
  • odborné, tepelne optimalizované zabudovanie


Optimálna orientácia

Usporiadanie a orientácia okien pre pasívny dom musí byť účelne naplánovaná pre získanie potrebného solárneho zisku. Tak môžu okná prepustiť v zimnom období viac slnečnej energie do domu, ako odovzdajú tepla von.  Väčšie sklené povrchy by mali byť optimálne orientované na juh. Pretože slnko v lete stojí vyššie, nedopadá z dôvodu polohy slnka tak veľa slnečného svetla do vnútra budovy a väčšia časť žiarenia sa odráža - dopadajúce solárne žiarenie je preto pri južných oknách v lete ohraničené a v normálnom prípade nie je potrebná ďalšia slnečná ochrana. Oproti tomu orientácia na východ alebo západ môže kvôli nižšej polohe slnka počas letného rána alebo večera sa ľahšie prehrieva a vyžaduje vhodnú tieniacu techniku.

Pre hrubý odhad je možné predpokladať, že okná orientované na východ a západ príjmu 60% a okná na sever 40% využiteľného solárneho žiarenia oproti oknám orientovaným na juh. U okien pre pasívne domy by mala byť dodržaná maximálna odchýlka do južného smeru 10°.

Vždy si ale prosím všimnite, že je potrebné si všimnúť miestnu polohu slnka a túto zohľadniť pri plánovaní projektu. Vplyv majú aj lokálne podmienky ako napr. tienenie iných budov alebo stromov. 

Vrcholné dielo alpskej architektúry - v pasívnom štandarde
Stavba Schiestlhaus v rakúskom Štajersku: Pasívny dom v nadmorskej výške 2.154 m 
Vďaka vysoko efektívnemu energetickému a stavebnému konceptu bolo umožnené zrealizovať stavbu vysokohorskej chaty aj bez priameho pripojenia na rozvody energií a vďaka minimálnej energetickej náročnosti umožňuje aj hospodársky a ekologicky prijateľnú prevádzku. Projekt dôsledne vychádzal z využitia slnečnej energie. Budova sa otvára na juh, aby získala čo najviac slnečnej energie. Skutočnosť, že viac tepla sa prijíma, ako odovzdáva, je ďalším znakom, ku ktorému prispievajú aj Internorm okná s vysokou tepelnou izoláciou. Dodatočne sa získava potrebná energia pomocou plne integrovaných solárnych kolektorov. Kogeneračná jednotka na repkový olej, vycibrená vzduchotechnika s 85% rekuperáciou tepla ako aj 100% využitie dažďovej vody zabezpečujú, že Schiestlhaus je v oblasti vybavenia stavby absolútnym priekopníkom. 
ocenenie
Stavba Schiestlhaus bola ocenená prvou cenou "Energy Globe" v kategórii spolkových krajín.

Generálny projektant ARGE: architekti ZT-KG (projektovanie) www.pos-architecture.com, Treberspurg&Partner ZT GmbH (výberové konanie a stavebný dozor)

Kontaktujte nás teraz!

Back to top