MONTÁŽ

certifikovaní montážnici vám garantujú odborné zabudovanie

Zabezpečujeme, aby zabudovanie okien, dveri a veľkoplošnych prvkov vykonavali iba školeni a certifikovani montažnici. Odborna montaž je predpokladom bezchybnej funkcie a dlhodobej spokojnosti. Prave v oblasti pripojenia k murivu može dojsť pri neodbornej montaži k veľkym tepelnym stratam. Prax taktiež ukazuje, že pri chybnom stavebnom pripojeni prave v tejto časti sa može tvoriť kondenzat alebo pleseň.

S vyhovujucimi dopravnymi prostriedkami a pomocou žeriavu je možne takmer všade namontovať aj nadrozmerne okna. Naši kvalifikovani a špecialne vyškoleni montažnici okien Vam odborne poradia pri  všetkych individualnych architektonickych požiadavkach a zrealizuju Vaše kreativne napady k Vašej uplnej spokojnosti.

Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?