studiaPodľa aktuálneho výskumu Donau-Universität Krems bolo zistené, že okná so sklami SOLAR+ (nové trojité zasklenie v štandarde od firmy Internorm), už pri východnej a západnej orientácii okien  vykazuje lepšie ukazovatele získania energie ako štandardne rovnako veľké, špičkovo zateplené plochy stien v pasívnom dome (U = 0,12 W/m²K). Ak zosumarizujeme všetky časti fasády budovy, tak je tepelná bilancia okien so SOLAR+ sklami vyrovnaná alebo dokonca pozitívna.

Takže platí: čím je väčšia plocha okna, tým je nižšia potreba vykurovania.

„Časy, keď okná boli z energetického pohľadu slabými miestami domu, sú už za nami. Moderné okenné systémy sa stali dodávateľom energie, ktoré v energetickej bilancii obstáli lepšie, ako špičkovo zateplené vonkajšie steny.“, vysvetlil Christian Klinger, spoluvlastník a člen predstavenstva firmy Internorm.

 

V štúdii parametrov Donau-Universität Krems v zobrazení vzťahov medzi druhom zasklenia, podielom zasklenia, orientáciou a lokalitou budovy bolo preverovaná tabuľa skla „Climatop Lux 2“.
Internorm vyrába tento typ skla- trojité izolačné zasklenie SOLAR+   od roku 2011 a toto sklo je zaradené ako štandardné 3-jité zasklenie bez príplatku.

Výskumom bola porovnávaná bilancia energie okien (hodnota tepelnej izolácie Ug = 0,60 W/m²K; stupeň prestupu energie g = 0,61) s bilanciou energie tepelnej izolácie vonkajšej steny s hodnotou vhodnou do pasívneho domu U- hodnotou  0,12 W/m²K.

Autorka štúdie Dr. Renate Hammer, dekanka fakulty pre umenie, kultúru a výstavbu z Donau Universität Krems vysvetľuje: „Pomocou vzorovej budovy s južnou orientáciou pri dĺžke budovy 15 metrov, šírke 6 metrov a výške 6 metrov sme vypočítali, ako pôsobí zasklenie na energetickú bilanciu budovy a ako sa bilancia mení, keď sa zvýšia podiely zasklenia.“  Zistilo sa, že ak sa zvýši podiel zasklenia pri orientácii budovy na juh o 30% a na východ, západ a sever o 20%, účinnosť sa v prepočte pri orientácii na juh, východ a západ zdvojnásobí. Pri orientácii na sever sa nezmení.

Pri výpočtoch boli zohľadnené okrem kvality a podielu rámu okna aj faktory ako tienenie, znečistenie a nevertikálny dopad žiarenia, ktoré znižuje účinnosť solárnych tepelných vplyvov. Rolu tiež zohráva aj lokalita fiktívnej budovy- výpočty boli prevedené v Salzburgu ako aj vo Viedni, kde je menej žiarenia.

 „Väčšie plochy okien znižujú potrebu na vykurovanie“

Centrálne výsledky:
okná s pokoveným 3-jitým zasklením SOLAR+ získavajú netto energiu z povrchu nielen pri južnej orientácii budovy, ale už aj pri orientácii na západ a východ. Aj keď síce vykazujú pri orientácii na sever vyššie netto energetické straty ako vonkajšia stena pasívneho domu (lokalita Salzburg -14 kWh/m²a, Viedeň: -17 kWh/m²a, zatiaľ čo stena sa konštantne nachádza pri hodnote -10 kWh/m²a) – s 3-jitým zasklením je tepelná bilancia okien v sumáre pri všetkých fasádach pozitívna alebo minimálne vyrovnaná.

Výskumy okrem toho ukazujú: Zväčšenie zasklených častí pri rovnakých hodnotách rámu vedie k markantnému zníženiu potreby vykurovania. Zdvojenie plochy skla na východ, juh a západ vykázali – v prepočte na lokalitu Salzburg – zníženie potreby vykurovania z 12 na 8 kWh/m²a.

Predpoklad: Použitie inteligentného systému na ochranu pred slnkom.

Dôležité: Predpokladom pre pozitívnu energetickú bilanciu počas celého roka vo všeobecnosti ale platí, že okná musia byť vybavené inteligentným systémom na ochranu pred slnkom, zdôrazňuje Klinger. „Aj najlepšie okná sú k ničomu, ak vnútorné priestory v horúcom ročnom období musia byť chladené drahými peniazmi s vysokými energetickými výdavkami, pretože cez okná vnikne príliš veľa solárneho tepla. Čím väčšia je plocha okien, tým väčší význam má ochrana pred slnkom.“

Kontaktujte nás teraz!

Back to top