Energetická účinnosť nepadá z oblakov, v pasívnom dome musí byť využitý existujúci balík nástrojov, ktorý ju zabezpečí. Tepelná pohoda vnútorného priestoru je podriadená schopnosti okien usmerňovať vonkajšie faktory.

Hovorí sa, že dom alebo byt je treťou kožou človeka. Opodstatnene. Viac ako deväťdesiat percent života človek strávi v uzavretých miestnostiach. Optimálna klíma v interiéri priamo ovplyvňuje zdravie a pocit pohody. Dôležitým faktorom, ktorý rozhodujúco ovplyvňuje klímu v obývanom priestore, a tým aj energetickú bilanciu budov, sú práve okná. Jedným z najatraktívnejších a najmodernejších riešení pre náročného zákazníka je pasívny dom.

 

studiaPodľa aktuálneho výskumu Donau-Universität Krems bolo zistené, že okná so sklami SOLAR+ (nové trojité zasklenie v štandarde od firmy Internorm), už pri východnej a západnej orientácii okien  vykazuje lepšie ukazovatele získania energie ako štandardne rovnako veľké, špičkovo zateplené plochy stien v pasívnom dome (U = 0,12 W/m²K). Ak zosumarizujeme všetky časti fasády budovy, tak je tepelná bilancia okien so SOLAR+ sklami vyrovnaná alebo dokonca pozitívna.

Takže platí: čím je väčšia plocha okna, tým je nižšia potreba vykurovania.

„Časy, keď okná boli z energetického pohľadu slabými miestami domu, sú už za nami. Moderné okenné systémy sa stali dodávateľom energie, ktoré v energetickej bilancii obstáli lepšie, ako špičkovo zateplené vonkajšie steny.“, vysvetlil Christian Klinger, spoluvlastník a člen predstavenstva firmy Internorm.

Pasívny dom - okná: dvojitá funkcia

Okná zohrávajú v pasívnom dome dve na prvý pohľad proti sebe stojace úlohy- napriek veľkej sklenej ploche musí zabrániť tepelným stratám a zároveň musí poskytovať možnosť tepelných ziskov zo slnečného žiarenia. 

Internorm vysoko tepelnoizolačné okná spĺňajú avšak túto spočiatku protikladne sa javiacu dvojitú úlohu príkladne. Tak dosiahneme pri tepelnoizolačnom zasklení Ug-hodonota až do 0,4 W/(m2K), ako v pasívnom dome.

Kontaktujte nás teraz!

Back to top