Dokonalý výhľad

Rozvíjať trend súčasnej architektúry je naším najvyšším cieľom. Máme v ponuke systémy okien, ktoré vytvárajú ľahkosť a veľkorysosť - aby ste si mohli podľa Vášho želania zrealizovať voľný koncept bývania. Ľahký chod zdvižno-posuvných dverí a minimálny prah zvýšia Váš komfort bývania.

Dokonalý výhľad

Pre veľké nápady
Pre veľké nápady

K splneniu špeciálnych prianí a požiadaviek architektov a stavebníkov ponúkame vlastný výrobný koncept STUDIO XL Otvára úplne nové možnosti pri presadzovaní individuálnych architektonických riešeniach a veľkorysých dimenzií.


Špeciálne nadrozmerné riešenia

Do zeme zápustné okná, oblé sklá, systém s nafukovacím tesnením a nadrozmerné bezrámové posuvné steny 12 x 3,5 m na to máme špecialny tím viac informácii na www.dako.sk

Špeciálne nadrozmerné riešenia

Fotogaléria Bezrámový dizajn XL

súčasný tren : čo možno najväčší výhľad s čo možno najmenším podielom rámu.
Čistý bez-rámový dizajn
súčasný tren : čo možno najväčší výhľad s čo možno najmenším podielom rámu.
Do zeme zapustené elementy
Pnorama design
Realizácia nadrozmerná posuvná stena
Realizácia zasklievania nadrozmernej posuvnej steny
Realizácia nadrozmernej posuvnej stenyermi
Realizácia bezrámového veľkoplošného zasklenia
Realizácia veľkoplošných presklení
XL riešenie
Špeciálne XL riešenie
Realizácia panoramatického presklenia
Pohľd z exterieru
Foto z realizácie

Kontaktujte nás teraz!

Back to top