Dokonalý výhľad

Rozvíjať trend súčasnej architektúry je naším najvyšším cieľom. Máme v ponuke systémy okien, ktoré vytvárajú ľahkosť a veľkorysosť - aby ste si mohli podľa Vášho želania zrealizovať voľný koncept bývania. Ľahký chod zdvižno-posuvných dverí a minimálny prah zvýšia Váš komfort bývania.


Pre veľké nápady

K splneniu špeciálnych prianí a požiadaviek architektov a stavebníkov ponúkame vlastný výrobný koncept STUDIO XL Otvára úplne nové možnosti pri presadzovaní individuálnych architektonických riešeniach a veľkorysých dimenzií.


Špeciálne nadrozmerné riešenia

Do zeme zápustné okná, oblé sklá, systém s nafukovacím tesnením a nadrozmerné bezrámové posuvné steny 12 x 3,5 m na to máme špecialny tím viac informácii na www.dako.sk

Fotogaléria Bezrámový dizajn XL

súčasný tren : čo možno najväčší výhľad s čo možno najmenším podielom rámu.
Čistý bez-rámový dizajn
súčasný tren : čo možno najväčší výhľad s čo možno najmenším podielom rámu.
Do zeme zapustené elementy
Pnorama design
Realizácia nadrozmerná posuvná stena
19 x 3 m
najväčšie zasklenie na svete
19 x 3 m
19 x 3 m
najväčšie zasklenie na svete
19 x 3 m
Špeciálne XL riešenie
3400 x 5000
1,5 t
Špeciálne riešenie presklenia kopírujúceho hrany stavby
3400 x 5000 1,5 t
3400 x 5000
1,5 t
špeciálne XL riešenie
3400 x 5000 1,5 t
Realizácia zasklievania nadrozmernej posuvnej steny
Realizácia nadrozmernej posuvnej stenyermi
Realizácia bezrámového veľkoplošného zasklenia
Realizácia veľkoplošných presklení
XL riešenie
špeciálne XL riešenie
Realizácia panoramatického presklenia
Pohľd z exterieru
Foto z realizácie
Door with illuminated handle
Door with concrete
01
02
03
04
05
Montáž
Otvaravý štrukturovaný roh

Kontaktujte nás teraz!

Back to top